Baner 1 - Zakład usług komunalnych Baner 4 - Zakład usług komunalnych Baner 3 - Zakład usług komunalnych Baner 2 - Zakład usług komunalnych
Dzisiaj jest:
kran śmieciara kosz recykling kosz2
O NAS


CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU

    Samorządowy Zakład Budżetowy o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Górnie działa na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn. zm).
  • Uchwały Nr XXX/225/01 Rady Gminy w Górnie z dnia 31.08.2001r. w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Górnie.


STATUT ZAKŁADUZAKRES DZIAŁALNOŚCI


    Zakład Usług Komunalnych zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na terenie gminy Górno i gmin ościennych. Do usług tych można zaliczyć:
  • zaopatrzenie w wodę,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
  • budowa i remonty sieci oraz przyłączy wod.-kan.
  • roboty instalacyjne (sanitarne)
  • zimowe utrzymanie dróg


REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓWREGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO