Zakład Usług Komunalnych w Górnie – ostrzega o karnych konsekwencjach w związku z nielegalnym przepompowywaniem ścieków do studzienek kanalizacyjnych, błąd włączenia się do sieci kanalizacyjnej bez uprzednio dokonanej wpłaty na rzecz ZUK Górno. W przypadku wykrycia takiego procederu zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i ścieki podlegają karze grzywny do 10.000 zł oraz ograniczeniu wolności.

Mieszkańców Bęczkowa informujemy o możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej na terenie całej miejscowości.

0 Comments

Pingback: cialis for sale

Pingback: cialis black

Pingback: Free viagra

Pingback: cialis

Pingback: cialis 5mg price

Pingback: viagra generic

Pingback: viagra 50mg

Pingback: viagra 100mg

Pingback: ed medication

Pingback: ed pills online

Pingback: levitra 20 mg

Pingback: levitra canada

Pingback: vardenafil 10 mg

Leave a Comment