wtorek, 27 września, 2022

OGŁOSZENIE
w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów z wodociąg u gminnego.

Na podstawie art. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeni u w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 201 5, poz. 139 ze zm .) oraz występującą bezdeszczową pogodą zarządza się co następuje:

  1. Wprowadza się ZAKAZ PODLEWANIA wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Górno do odwołania.
  2. ZAKAZ, o którym mowa w ust. 1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
  3. Osoby nieprzestrzegające wyżej wymienionego ZAKAZU będą pociągani do odpowiedzialności karno – administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
  4. Jednocześnie informujemy, że mogą nastąpić braki w dostawie wody.

ogłoszenie do pobrania

 

0 Comments

Pingback: cialis from india

Pingback: cialis pill

Pingback: cheap cialis

Pingback: Viagra jelly

Pingback: is cialis generic

Pingback: cialis generic

Pingback: prices of cialis

Pingback: viagra generic

Pingback: viagra 50mg

Pingback: cheap viagra

Pingback: pills for erection

Pingback: canadian pharmacy

Pingback: Get cialis

Pingback: vardenafil pills

Pingback: vardenafil 20 mg

Leave a Comment